Privacybeleid van Abaai Resort

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Abaai Resort verwerkt van haar gasten.

Indien u een reservering maakt bij Abaai Resort of om een andere reden persoonsgegevens aan Abaai Resort verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Abaai Resort, Sparrenweg 9, Willemstad, Curaçao.
Telefoonnummer: +5999 5244001

Welke gegevens verwerkt Abaai Resort

In het kader van uw reservering worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

Voor welk doel verwerkt Abaai Resort de gegevens

a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de reservering
b) Naam en adres worden gebruikt voor de facturering van de boeking.

Bewaartermijnen

Abaai Resort verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar na afloop van uw verblijf bij Abaai Resort.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Abaai Resort passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via info@abaai-resort.com kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop Abaai Resort uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Chat openen
1
Hi! Kunnen we je helpen?
Klik hier om direct in contact te komen met Naomi via WhatsApp!